Privacy policy

Privacyverklaring

Lees de onderhavige privacyverklaring (‘’Privacyverklaring’’) aandachtig door. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet op welke manier Dino Trading b.v. (‘’Dino’’) persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Alle gegevens die u aan ons verstrekt of die door Dino worden verwerkt, worden strikt vertrouwelijk door Dino behandeld en de verwerking van die gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Raadpleeg deze website regelmatig, de inhoud van deze website en de Privacyverklaring worden regelmatig aangepast.

Website

Deze website, www.dinotoys.nl (hierna: ‘’Website’’), is eigendom van Dino, gevestigd aan de Lange Amerikaweg 73 (7332 BP en met kamer van koophandel nummer:09091513) te Apeldoorn in Nederland. Indien u aankopen wenst te doen bij Dino, dan dient u zich te registeren. De onderhavige Privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die aan Dino worden verstrekt in het kader van het doen van aankopen bij Dino en zijn tevens van toepassing op het gebruik van deze Website. Dino respecteert de privacy van iedere klant en een ieder die deze Website bezoekt (hierna: ‘’Gebruiker’’) en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Welke informatie verzamelt Dino?
Voor de toegang tot deze Website hoeven geen persoonsgegevens te worden verstrekt. De Gebruiker dient voor bepaalde delen van deze Website, zoals de bestelomgeving, echter wel persoonsgegevens te verstrekken. Dino gebruikt de persoonlijke gegevens als volgt:

Iedere Gebruiker of klant die een bestelling bij Dino wil plaatsen dient zich te registreren. Op deze Website kan dit  door het invullen van een registratieformulier. De gegevens die Dino van een Gebruiker of klant nodig heeft om een bestelling te kunnen uitvoeren zijn; de naam van het bedrijf, het kamer van koophandelnummer, het e-mailadres, het afleveradres en de betaalgegevens. Deze gegevens (hierna: “klant- of persoonsgegevens”) worden door ons in een beveiligde klantendatabase opgeslagen en zijn gekoppeld aan een klantnummer.

Op basis van welke rechtsgronden en voor welke doeleinden worden uw klant- of persoonsgegevens verzameld? Dino verwerkt uw klant- of persoonsgegevens enkel op basis van de volgende rechtsgronden en doeleinden:

Rechtsgronden

Doeleinden

 • het uitvoeren van overeenkomsten, zodat bestellingen door Dino kunnen worden verwerkt en wij u hierover kunnen informeren;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; en
 • indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen;
 • zodat u de mogelijkheid heeft om producten (op onze website) te bestellen. Dino bewaart de klant-of persoonsgegevens die aan haar zijn verstrekt, al dan niet  door het invullen van bovengenoemd registratieformulier, en gegevens met betrekking tot een bestelling en het gebruik van deze Website in een account. Door het verzamelen van deze gegevens kan Dino onder andere de bestellingen verwerken, bevestigen, betalingen verwerken en het (online) bestelproces vlotter laten verlopen voor de Gebruiker, reeds verzamelde gegevens blijven beschikbaar in het account waardoor niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw klant-of persoonsgegevens hoeven te worden ingevuld;
 • om aanbiedingen aan u te kunnen doen op basis van uw eerdere bestellingen;
 • het versturen van elektronische nieuwsbrieven. Door aanmelding als klant, al dan niet via de Website, geeft Gebruiker toestemming aan Dino om het e-mailadres van de Gebruiker te gebruiken zodat deze door middel van een nieuwsbrief kan worden geïnformeerd over de ontwikkeling van deze Website, speciale aanbiedingen en acties. Iedere gebruiker kan zich via zijn of haar persoonlijke account afmelden voor deze nieuwsbrief of zich afmelden door te klikken op de afmeldlink in het e-mail bericht met de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@dinotoys.nl;
 • zodat zij met u kan communiceren, zoals om vragen of klachten in behandelingen te kunnen nemen via e-mail, post of telefonisch;
 • Dino verzamelt en verwerkt naast klant- of persoonsgegevens ook gegevens over het gebruik en feedback op deze Website, dit zorgt ervoor dat Dino deze Website verder kan ontwikkelen en verbeteren. De resultaten van het marketing- en statistisch onderzoek zijn echter niet herleidbaar tot individuele klanten;


Dino zal de klant-of persoonsgegevens niet voor andere doelen of op andere rechtsgronden verwerken, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan of u daar toestemming voor heeft gegeven.

Vertrouwelijke omgang met klant- of persoonsgegevens

De werknemers van Dino en de door Dino ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van klant- of persoonsgegevens te respecteren. Klant- of persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht en zullen uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan werknemers van Dino en/of derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van een bestelling. Verder zal Dino de door u verstrekte klant-of persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien dit mag op grond van de wet.

Beveiliging en bewaren van klant- of persoonsgegevens

Dino heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze Website te voorkomen. Als wij klant- of persoonsgegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden een veilige verbinding waarborgen waarover klant- of persoonsgegevens worden uitgewisseld.

Dino gebruikt technieken om de klant- of persoonsgegevens van iedere klant of Gebruiker te beschermen, zoals een veilige server en een SSL-verbinding tijdens het bestelproces en bij het invullen van de contactformulieren. Via hyperlinks, beschikbaar op deze Website, kan toegang worden verkregen tot websites van derden. Het gebruik van dergelijke websites zal worden beheerst door het privacybeleid van die websites en niet door deze Privacyverklaring.

Dino bewaart uw klant- of persoonsgegevens zo lang als u klant bent van Dino of zo lang de wet dat voorschrijft. Bij de beveiliging en de opslag van uw klant-of persoonsgegevens zal Dino altijd voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Uw klant-of persoonsgegevens zullen eveneens op uw verzoek worden verwijderd.

Recht op inzage, verwijdering of correctie

U kunt bij Dino een verzoek indienen tot inzage, correctie of verwijdering van uw klant-of persoonsgegevens. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om deze gegevens over te dragen aan een andere partij, om het verwerken van uw klant-of persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken en/of om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt dit verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@dinotoys.nl.

Cookies

Deze Website maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de Gebruiker van deze Website.
Cookies stellen Dino in staat om automatisch niet-persoonlijke informatie van de Gebruikers van deze Website te verzamelen zoals:

 • de gebruikte browser (inclusief het type en de versie)
 • eerder bezochte websites alsmede de data en tijden waarop deze websites zijn bezocht
 • aangeklikte hyperlinks
 • eerder bezochte websites

Iedere Gebruiker kan zijn browser zo instellen dat tijdens het winkelen bij Dino geen cookies worden ontvangen. Het hulpbestand van de internetbrowser zet uiteen hoe een cookie kan worden geblokkeerd en op welke manier een Gebruiker een waarschuwing kan krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw klant- of persoonsgegevens kunt u contact opnemen met info@dinotoys.nl. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw vraag of klacht door Dino heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht kan worden ingediend door het invullen van dit formulier.

Toepasselijk recht

Op deze Privacyverklaring is Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank Zutphen is exclusief bevoegd bij een geschil dat voortvloeit, verband houdt of samenhangt met het gebruik en/of de inhoud van deze Website. De Nederlandse tekst van deze Privacyverklaring is bindend.

Privacyverklaring

Door het registreren als klant en /of het gebruik van deze Website, wordt toestemming verleend en akkoord gegaan met het verwerken van informatie zoals uiteengezet in de onderhavige Privacyverklaring. Te allen tijde en zonder eerdere kennisgeving behoudt Dino zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Indien er nog vragen zijn over deze Privacyverklaring, kan een e-mail worden verstuurd naar info@dinotoys.nl.

Colofon

Deze Website is eigendom van: Dino Trading b.v.,
Lange Amerikaweg 73, 7332 BP  Apeldoorn, Nederland
Tel ++31 (0)55-5400040
KvK nr. 09091513
BTW nr. NL804.837.429.B01

Dinotoys - NL - Voorpag - Banner Eerder bekeken

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen